HealthcareRobotics.nl

implementeren van vergaande arbeidsbesparende technologie

Inleiding
Mijn idee van dit promotieonderzoek is al oud. In 1980 maakte ik kennis met de verpleeghuiszorg en werd onaangenaam verrast over de uitvoering van de zorg, de werkomstandigheden van het uitvoerend personeel, de onbekendheid en desinteresse van directeuren en de koepelorganisatie. Bij mij ontstond toen het idee dat er robotica ontwikkeld zou moeten worden die ondersteunend zou zijn. Er is tussen 1980 en nu veel ten goede veranderd. Vaak om heel andere redenen, maar wel met een positieve invloed op de uitvoering van zorg. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en dat geeft hoop voor de toekomst en voor dit promotie- onderzoek.

Op dit moment stokt de ontwikkeling, terwijl het nog steeds nodig is, vooral omdat steeds duidelijker en zekerder wordt bij en voor iedereen dat er een tekort aan goed gekwalificeerde personeel (gaat) ontstaan. Dat is voor mij de belangrijkste reden om dit promotieonderzoek te doen. Het afgelopen jaar heb ik uitgezocht wat de reden is van het stokken van de ontwikkeling en hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen:

  • het kost geld om te implementeren;
  • het kost energie om zorgaanbieders en geldverstrekkers op een lijn te krijgen;
  • verondersteld wordt dat er weerstand is tegen vergaande technologie;
  • er is geen aandacht bij bestuurders van zorgaanbieders voor deze vorm van hulpverlening.

 

Visie
De toekomst in de ouderenzorg VV&T.

  • Een robot in het primaire proces, die de lichamelijke zorg uit kan voeren, die de mens kan dragen, wassen, drogen, toiletteren, voeden en allerlei hand- en spandiensten kan verrichten. Het is de mens die ondergaat en de mens die erop toeziet dat het allemaal goed gaat.
  • Over 10 jaar is het gemakkelijk, een gewoonte, ge├»ntegreerd, dat er vergaande arbeidsbesparende technologie in de zorg toegepast wordt. Elke organisatie heeft hiervoor een afdeling die de technologie stuurt.

Recente berichten
Jan 10, 2013
door erica
Mar 11, 2012
door Erica van de Veerdonk
Social
Contact

Erica van de Veerdonk

Stuur een email naar
of maak gebruik van ons contact formulier