HealthcareRobotics.nl
Twee succesvolle implementaties gevonden.
Zoek nog twee “niet” succesvolle implementaties

Samenvatting

Ik heb het plan opgepakt onderzoek te doen naar de implementatiemogelijkheden om technologie in de zorg (in het primaire proces) te implementeren. Wat de technologie betreft denk ik aan Robotica in de uitvoerende zorg. De uitkomst van het promotieonderzoek moet zijn:

“Haalbare en werkbare implementatiemodel(len) van technologie in de zorg, ten behoeve van het verbeteren van de werkomstandigheden van de medewerker, het uitsparen van arbeidskrachten en een verbetering van de kwaliteit van de hulp die de cliënt ontvangt”.

 

Onderwerp van het promotieonderzoek

Ontwikkeling van het implementatiemodel van vergaande technologie in het primaire proces.

Over 10 jaar is het gemakkelijk, een gewoonte geworden, de technologie in de zorg aan het werk te hebben. Het moet vooral gaan over de technologie in de directe zorg, direct aan het lichaam.

Het is dan gemeengoed de technologie te bekijken vanuit het uitgangspunt:

l  is het aanvullend aan het verzorgend personeel; is het ondersteunend aan het personeel in het uitvoeren van de zorg; 
het ondersteunen moet twee vragen beantwoorden: verlicht het de werkzaamheden, voorkomt het lichamelijke en psychische klachten bij personeelsleden; vult het het tekort aan aan kwantitatief en kwalitatief personeel;

l  is het ondersteunend aan de kwaliteit van de directe zorg; ervaren de cliënten de technologie als een verbetering op de uitvoering van de directe zorg.

Het implementatiemodel maakt arbeidsbesparende technologie in de zorg blijvend haalbaar.

Universiteit Tilburg

Aan de Universiteit Tilburg doe ik mijn promotieonderzoek.

Dr. J. Rijsman, Hoogleraar aan de universiteit van Tilburg, Faculty of Social and Behavioural Sciences, is de promotor.

 

Afbakeningen van het promotieonderzoek

 • Arbeidsbesparende technologie in de zorg is het doel waar het promotieonderzoek zich op richt. Het implementatiemodel wordt opgebouwd uit ervaringen van allerlei succesvolle en niet succesvolle implementaties van innovatieve en arbeidsbesparende technologie in de zorg.
 • Het model bevat bedrijfsmatige onderdelen. Het gebruik van modellen is een goede oefening om de werkelijkheid na te bootsen. Economie, marketing, psychologie, HR-management (hoe vervang je personeel door technologie), ICT, zijn de eerste genoemde disciplines. Met het model kan de organisatie een nieuw bedrijfsonderdeel/afdeling ontwikkelen, nu nog genoemd naar de functie “Innovatieve toegepaste technologie”, waar onderhoud en monitoring een onderdeel van zijn.

 

Plan van aanpak

 • Onderzoeken of bestuurders, adviesbureaus, bedrijven en overheid  iets zien in dit promotieonderzoek en ontwikkeling van het model.
 • Vragen stellen aan stakeholders, wat ze hebben zien mislukken en wat succesvol is.
 • Het model ontwikkelen en voorleggen ter acceptatie aan de stakeholders.
 • Een of twee organisaties die een arbeidsbesparende technologie willen implementeren volgens dit model.
 • Gespreksrondes organiseren, als het implementatiemodel zich gaat aftekenen, met betrokkenen.

 

Wat is er nodig

l  Het (nog te ontwikkelen) implementatiemodel toe te passen aan de hand van:

 1. Het implementeren van bestaande technologie,
 2. Een kenniscentrum oprichten in samenspraak met universiteiten en bedrijven,
 3. Nieuwe technologie, die uitgaat van ondersteuning of vervanging van het personeel, wordtonderzocht, geïmplementeerd en uitgerold.

 

Contacten leggen voor onderzoek

 • De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
 • Vereniging FME-CWM, de industriële werkgevers- en ondernemersorganisatie in Nederland,
 • Innovatiecentra , Vilans, TNO, ZonMw. Syntens
 • Bedrijven met technologie zoals Focal Meditec, Vebego.
 • Scholen en universiteiten voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie van technologie door studenten.
 • Universiteit Maastricht, hoogleraar robotica in de zorg Luc de Witte, implementeren van de eetrobot My Spoon.
 • Universiteit Eindhoven Kees van Hee. Volgen en meedoen aan de ontwikkeling van de robots.

Tijdsduur

2 à 3 jaar implementatiemodel is gereed en kan in de praktijk gebracht worden.

1 à 2 jaar ervaring met het implementeren van het model.

 


Recente berichten
Jan 10, 2013
door erica
Mar 11, 2012
door Erica van de Veerdonk
Social
Contact

Erica van de Veerdonk

Stuur een email naar
of maak gebruik van ons contact formulier